Hoppa till innehåll

Tullen har utrett ett misstänkt brott gällande internationell klädhandel

Utgivningsdatum 26.1.2023 10.27
Pressmeddelande

Tullen har utrett ett misstänkt fall av grovt skattebedrägeri där ett företag misstänks ha ingett bristfälliga förtullningsuppgifter för kläder som importerats till Finland från Kina. Till följd av felaktiga deklarationer har för lite tullavgifter tagits ut och företaget har därmed fått en avsevärd konkurrensfördel gentemot företag som agerat rätt.

Tullens förundersökning har visat att företaget som verkar i huvudstadsregionen har deklarerat tullvärdena fel för kläder som importerats. Fallet, som utreds som grovt skattebedrägeri, upptäcktes i samband med Tullens företagsgranskning.

I det undersökta fallet uppgavs varans värde vara lägre än det verkliga värdet. Det tullvärde som deklarerades till Tullen baserades inte på det pris som betalades till Kina för kläderna. Utifrån utredningen misstänker Tullen att de kläder som företaget importerar är tillverkade i en fabrik som företaget driver inofficiellt från Finland. Officiellt har företaget lokala ansvarspersoner. Kläderna har importerats från Kina under åren 2017 - 2020.

Företaget har fått en betydande fördel genom att deklarera fel tullvärden

I det undersökta fallet har företaget underlåtit att betala importtullar till ett värde av ca 86 000 euro.

”Genom att deklarera fel tullvärden, har företaget bl.a. fått en avsevärd konkurrensfördel gentemot företag inom samma bransch som agerat rätt. Att främja lika konkurrensvillkor för företagen är viktigt för oss inom Tullen, och vi strävar efter att så effektivt som möjligt avveckla strukturerna för den illegala utrikeshandeln” säger chefen för enheten för utredning av ekonomiska brott Petteri Nevalainen.

Tullvärdet är det belopp som styr bland annat hur mycket tull och mervärdesskatt som tas ut vid import. Tullvärdet består i regel av varans värde, frakt- och andra kostnader.

Tullen har genomfört förundersökningen i samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO). EPPO har till uppgift att undersöka vissa brott som skadar EU:s ekonomiska intressen, såsom skattebedrägerier i samband med tullar, samt att väcka åtal mot gärningsmännen och få dem dömda i EU:s medlemsländer.

Mediemeddelande