Hoppa till innehåll

Tullen har undersökt ett fall av yrkesmässig smuggling av snus från Sverige till Finland

Utgivningsdatum 16.11.2022 9.18
Pressmeddelande

Tullen har undersökt ett fall av yrkesmässig smuggling och förmedling av snus från Sverige till Finland. Snuset, som smugglades med bilar och båtar över gränsen, har huvudsakligen förmedlats vidare i södra Finland. Beloppet av undandragen skatt beräknas uppgå till cirka 700 000 euro.

I samband med polisens trafikövervakning i norra Finland förra vintern påträffades en personbil som var nästan fullastad med snus. Tullen beslagtog snuset och inledde en förundersökning. Vid utredningen kom det fram att fordonets förare under året hade infört sammanlagt cirka 1 500 kg snus från Sverige till Finland via Torneå och därefter förmedlat snuset vidare huvudsakligen till södra Finland.

– Verksamheten har varit yrkesmässig. I brottshelheten som utreddes vid förundersökningen har snuset först smugglats över gränsen till Finland och därefter distribuerats vidare till marknaderna i södra Finland med bistånd av flera medgärningsmän. Snuset har förts in i landet med olika fordon landvägen via gränsövergångsställen och med båt över Bottenviken, berättar undersökningsledare Pekka Jauhola.

Beloppet av undandragen skatt för det olagligt införda och till konsumtion förmedlade snuset uppgår till cirka 700 000 euro. Fallet har undersökts som grovt skattebedrägeri och smuggling.

Bilder till media: Bilder på snuset/Tullen

Mediemeddelande