Hoppa till innehåll

Tullen avslöjade omfattande smugglingshelheter gällande snus i huvudstadsregionen

28.10.2021 8.45
Pressmeddelande

Under åren 2020 och 2021 har Tullen utrett flera brottshelheter med en kumulativ effekt på flera miljoner euro som var kopplade till smuggling och distribuering av snus. Under förundersökningarna har Tullen beslagtagit flera tusen kilo snus, främst i huvudstadsregionen.

Utgående från Tullens förundersökningar har smugglingsverksamheten varit systematisk och misstanken är att den styrts från utlandet. Införseln och distributionen misstänks ha skett huvudsakligen i huvudstadsregionen. Misstänkta för brott är 53 personer som är finska, estniska och litauiska medborgare. Beloppet av de skatter som kringgåtts beräknas i sin helhet uppgå till cirka fem miljoner euro.

Tullen har i samband med ankomsten av lastbilar från Estland till Helsingfors beslagtagit flera lastpallar med snus. Beslag har också gjorts i hyrda lagerutrymmen och containrar belägna i huvudstadsregionen. Lagerutrymmena och containrarna misstänks ha hyrts enkom för lagring av snus.

Förundersökningarna i fallen har omfattat tätt myndighetssamarbete över gränserna

− Under förundersökningarna har vi haft ett intensivt samarbete med myndigheter i flera olika länder. Bland annat på våren 2021 stoppade den estniska tullen i hamnen i Tallinn en lastbil som var på väg till Finland och i den togs närmare tusen kilo snus i beslag. Finska tullen har gjort en förundersökning i ärendet tillsammans med den estniska tullen, och baserat på förundersökningen misstänks att det beslagtagna snuspartiet var ämnat för den illegala marknaden i Finland, berättar undersökningsledare Pasi Lukkarinen

Baserat på förundersökningarna misstänker Tullen att man i den brottsliga verksamheten utnyttjat lagstiftningar som avviker från varandra i Europeiska Unionens olika medlemsländer då det gäller snus. Det införda snuset misstänks ha sitt ursprung i Sverige, varifrån det har färdats via länder i centrala Europa till de baltiska länderna och slutligen hamnat på den illegala marknaden i Finland. I verksamheten har man också utnyttjat den lagliga frakttrafiken mellan Finland och Estland. Utgående från förundersökningarna har snuset förts in i landet med ofullständiga och vilseledande dokument samt genom att ange Finland enbart som transitland.

Smugglingsverksamheten systematisk och organiserad

Tullen misstänker att verksamheten varit särskilt systematisk och organiserad. Baserat på förundersökningen misstänker Tullen att flera personer har medverkat i smugglingskedjan. Misstanken är att verksamheten har styrts från utlandet, dit man antar att också de olagliga pengarna från försäljningen av snuset har hamnat. Förundersökningen har visat, att de som fört in snuset från utlandet och distribuerat det och snusförsäljarna i Finland inte sinsemellan har kommit överens om affärerna, utan båda parterna har från utlandet fått information om tidpunkterna och mötesplatserna för affärerna.

I utredningen finns också ett fall där en man bosatt i södra Finland misstänks för att ha haft ett snusförråd i sin paketbil och distribuerat snuset genom att köra det direkt till köparna. I december i fjol beslagtog Tullen sammanlagt 148 kilo snus i paketbilen som var i mannen besittning.

Dessa helheter gällande smuggling och distribuering av snus har utretts med brottsrubriceringarna grovt skattebedrägeri, smuggling och olaga befattningstagande med infört gods. Som minst har mängden beslagtaget snus varit 130 kilo och som mest 1 500 kilo. En förpackning med tio dosor, dvs. en stock, innehåller 160 gram snus. I samband med snusbeslagen har man också beslagtagit flera hundra kilo nikotinpåsar, som på grund av sin höga nikotinhalt klassificeras som receptbelagda läkemedel. Nikotinpåsarna innehåller ingen tobak, till skillnad från snus.

I förundersökningarna gällande snushelheterna har också avslöjats andra allvarliga brott, som bl.a. grovt narkotikabrott, grov penningtvätt samt ett skjutvapenbrott.

Pressmeddelande