Hoppa till innehåll

Tullen avslöjade omfattande distribution av snus – åtminstone 150 köpare

20.7.2021 8.02
Pressmeddelande

Tullen avslöjade i maj en omfattande snusdistribution som pågått i Åboregionen i över ett år. Den misstänkte skaffade snuset huvudsakligen från andra personer i Finland och vidareförmedlade det till köpare mot betalning. Sammanlagt 304 kilo snus har varit föremål för förundersökningen.

Tullen misstänker att person i fråga har skaffat snuset från andra personer i Finland och vidareförmedlat sammanlagt 263 kilo snus i Åboregionen. Vid Tullens förundersökning har det kommit fram att snusdistributionen har pågått sedan år 2020. Utöver snuset misstänks personen i fråga också mot betalning ha distribuerat sådana nikotinpåsar avsedda för användning i munnen som innehåller mer än fyra milligram nikotin per portion. I Finland klassas dylika produkter som läkemedelspreparat som kräver recept.

Tullen grep den misstänkte i maj 2021 i samband med en husrannsakan. I samband med gripandet beslagtogs cirka 20 kilo snus från bagageluckan på en personbil som använts vid snusdistributionen. Tullen hade redan på förhand fått reda på att den misstänkte hade hyrt en garageandel för snusförvaring. Där beslagtog Tullen ytterligare cirka 21 kilo snus. Personen misstänks i all sin snusdistributionsverksamhet ha undvikit punktskatter och andra importskatter samt avgifter till ett sammanlagt belopp på cirka 117 000 euro.

Tullen misstänker också personens maka för brott i ärendet. Hon misstänks för att ha skingrat de genom brott införskaffade pengarnas ursprung och för att tillsammans med den huvudmisstänkte ha använt dessa pengar för att bekosta parets dagliga liv. Tullen misstänker att makan kände till ursprunget för de snusdistributionspengar som flödade in till parets gemensamma hushåll.

Stort antal personer avslöjade för att ha köpt snus

Tullen har under förundersökningen fått reda på att åtminstone 150 personer har köpt snus av den misstänkte. För köparnas del utreds ärendet huvudsakligen som lindrigt olaga befattningstagande med införts gods. Köpmängderna har varierat från 10 till över 900 burkar snus.

Tullen har utrett ärendet för den huvudmisstänktes del som bland annat grovt skattebedrägeri och för makans del som grov penningtvätt. Under förundersökningen har Tullen samarbetat med Polisinrättningen i Sydvästra Finland. Förundersökningen av fallet pågår fortfarande och ärendet går till åtalsprövning vid Västra Finlands åklagardistrikt under hösten 2021.

Tullen påminner att det enligt lag är förbjudet att köpa snus i Finland. Utöver eventuella straffrättsliga påföljder är köparen av snus tillsammans med säljaren av snus solidariskt skattskyldig för undandragen skatt beträffande den mängd snus som köpts.

Pressmeddelande