Hoppa till innehåll

Tillverkar du volframkarbider eller importerar du sådana från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull

Utgivningsdatum 6.9.2021 9.35
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut vid import av kinesisk volframkarbid, smält volframkarbid och volframkarbid blandad med metallpulver. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen att vara 3.6.2022. Varan klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 2849 90 30 och ex 3824 30 00 (Taric-nummer 3824 30 00 10).

Detta ärende beskrivs i Europeiska unionens officiella tidning nr C 354, 3.9.2021. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar