Hoppa till innehåll

Tillverkar du rör av järn eller stål eller importerar du sådana från Kina? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn i fråga om antidumpningstull.

18.3.2020 9.34
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesiska sömlösa rör av järn eller stål. Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen på kinesiska rör av järn eller stå att upphöra att gälla den 9 december 2020. Produkterna klassificeras enligt följande Taric-nummer:

7304  19 10 20, 7304  31 80 30, 7304 51 81 20, 7304  19 30 20, 7304  39 10 10, 7304  51 89 30, 7304  23 00 20, 7304  39 52 20, 7304  59 10 10, 7304  29 10 20, 7304  39 58 30, 7304  59 92 30, 7304  29 30 20, 7304  39 92 30, 7304  59 93 20, 7304  31 20 20, 7304  39 93 20.

Ett tillkännagivande om detta ärende finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 82, 12.3.2020. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna lämnas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar