Hoppa till innehåll

Tillverkar du polyvinylklorid (PVC) eller importerar du polyvinylklorid från Egypten eller Förenta staterna? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull (uppdaterad 16.11.2023)

Utgivningsdatum 16.11.2023 10.38
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen inleder på grund av ett klagomål som den fått en undersökning av om antidumpningstullar borde införas vid import av egyptisk eller amerikansk polyvinylklorid. Den berörda produkten är suspensionspolyvinylkloridhartser, inte blandade med något annat ämne

Mera information om undersökningen finns i kommissionens tillkännagivande C/2023/1033, 15.11.2023. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen.

Den undersökta produkten klassificeras enligt KN-nummer  ex 3904 10 00 (Taric-nummer 3904 10 00 15 och 3904 10 00 80).

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar