Hoppa till innehåll

Tillverkar du optiska fiberkablar eller importerar du sådana från Kina? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i utjämningstullärende

Utgivningsdatum 22.12.2020 13.01
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om utjämningstull borde tas ut för optiska fiberkablar med ursprung i Kina. 

Den undersökta produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8544 70 00 (Taric-nummer 8544 70 00 10). Dessa KN- och Taric-nummer nämns endast upplysningsvis.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning nr C 442, 21.12.2020  finns mera information om de berörda produkterna, deltagande i undersökningen och tidtabellen för hörande.

Mera information:

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar