Hoppa till innehåll

Tillverkar du lyftutrustning eller importerar du lyftutrustning från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om utjämningstull

Utgivningsdatum 2.4.2024 10.06
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen inleder på grund av ett klagomål den fått en undersökning av om utjämningstullar borde införas vid import av kinesisk självgående lyftutrustning konstruerad för personlyft och förmonterade eller monteringsfärdiga delar därav. Den mobila lyftutrustning som omfattas av undersökningen klassificeras enligt KN-nummer ex 8427 10 10, ex 8427 20 19 och ex 8428 90 90 och de förmonterade eller monteringsfärdiga delarna av mobil lyftutrustning klassificeras enligt KN-nummer ex 8431 20 00 och ex 8431 39 00 (Taric-nummer 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 och 8431 39 00 10).

Mera information om undersökningen finns i kommissionens tillkännagivande C/2024/2362, 27.3.2024. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av utjämningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.
Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar