Hoppa till innehåll

Tillverkar du kalciumkisel eller importerar du sådan kisel från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

22.2.2021 10.20
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för kalciumkisel med ursprung i Kina. Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 58, 18.2.2021. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7202 99 80 och ex 2850 00 60 (Taric-nummer 7202 99 80 30 och 2850 00 60 91)

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar