Hoppa till innehåll

Tillverkar du grafitelektrodsystem eller importerar du sådana från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

Utgivningsdatum 22.2.2021 10.06
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Kina. Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 57, 17.2.2021. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8545 11 00 och ex 8545 90 90 (Taric-nummer 8545 11 00 10, 8545 11 00 15, 8545 90 90 10 och 8545 90 90 15).

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar