Hoppa till innehåll

Tillämpning av Europeiska unionens handelspolitiska skyddsåtgärder vid import till Nordirland

Utgivningsdatum 1.7.2021 10.14
Pressmeddelande

Kommissionen har publicerat ett tillkännagivande om hur Europeiska unionens handelspolitiska skyddsåtgärder påverkar Nordirland efter Förenade kungarikets utträde ur unionen. I tillkännagivandet erinras om att marknaden och de ekonomiska aktörerna i Nordirland inte längre är en del av unionen. Europeiska unionens tullagstiftning och handelspolitiska skyddsåtgärder är dock tillämpliga i Nordirland när varor förs in i Nordirland från länder utanför unionen eller från andra delar av Förenade kungariket och när varorna är avsedda att senare föras ut till unionen. 

För produkter som förts in i Nordirland efter den 1 januari 2021 ska gällande antidumpnings- och utjämningstullar tas ut i samband med tullklarering, när produkterna är avsedda att senare föras ut till unionen. Om varorna emellertid stannar på Förenade kungarikets marknad ska lagstiftningen som är i kraft i Förenade kungariket tillämpas på dem. 

Importörer kan ansöka om återbetalning av anti- och utjämningstullar, om produkter som tullklarerats i Nordirland inte importeras till unionens område. Återbetalning ska sökas enligt bestämmelserna och förutsättningarna i förordningarna (EU) 2016/1036 och (EU) 2016/1037 som gäller antidumpnings- och utjämningstullar.

Tillkännagivandet finns publicerat i EU:s officiella tidning nr C 248, 25.6.2021.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar