Hoppa till innehåll

Tidsfristen kan förlängas för T-transiteringar till Irland

Utgivningsdatum 4.2.2021 15.12
Pressmeddelande

Tullkontor eller godkända avsändare kan ställa längre, t.ex. 14 dygn långa, tidsfrister för T-transiteringar till Irland. Tidsfristerna kan förlängas på grund av den rådande bristen på dragfordon i Storbritanniens interna trafik, vilket kan fördröja transporterna till Irland med flera dagar.
En godkänd avsändare behöver inte kontakta Tullen för att förlänga transiteringens tidsfrist, utan det räcker med att denne själv för in sin skriftliga motivering i det egna systemet för bokföring av transporter.

Med tidsfrist avses här det datum som avgångstullkontoret ställt i transiteringssystemet inom vilket de varor som hänförts till transiteringsförfarandet ska visas upp vid det destionationstullkontor eller hos den godkända mottagare som angetts i transiteringsdeklarationen.

Tidsfrist för transitering

  • Endast hela dygn räknas in i tidsfristen. Innevarande dag räknas inte in i tidsfristen.
  • Endast finländska vardagar räknas som dygn (veckoslut eller helgdagar räknas inte in i tidsfristen).

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Brexit Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering