Hoppa till innehåll

Slutgiltig utjämningstull på import av biodiesel med ursprung i Argentina fr.o.m. 13.2.2019

12.2.2019 15.44
Pressmeddelande

Företag som importerar biodiesel, t.ex. Taric-nummer 1516 20 98 21, från Argentina ska betala slutgiltig utjämningstull från och med den 13 februari 2019. Storleken på antidumpningstullen anges i EU:s officiella tidning nr L 40, 12.2.2019. Tullsatsen är olika för olika företag. Tullen gäller i fem år. I ovannämnda tidning finns också ett beslut om olika tillverkares prisåtaganden som godtagits. Produkter tillverkade av dessa företag kan på vissa villkor befrias från utjämningstullen, när importen åtföljs av en formbunden åtagandefaktura och ett exportintyg.

Registreringen av importen avslutas. Ingen slutgiltig utjämningstull tas ut retroaktivt för den registrerade importen. 

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar