Hoppa till innehåll

Slutgiltig antidumpningstull på tungt termopapper med ursprung i Republiken Korea

Utgivningsdatum 21.10.2020 13.57
Pressmeddelande

Företag som importerar tungt termopapper med ursprung i Republiken Korea ska betala slutgiltig antidumpningstull från och med den 21 oktober 2020. Produkterna för vilka antidumpningstull ska betalas klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 och ex 4811 90 00 (Taric-nummer 4809 90 00 20, 4811 59 00 20 och 4811 90 00 20).

Detta ärende beskrivs i Europeiska unionens officiella tidning nr L 346, 20.10.2020.

Tullen frisläpper de säkerheter som ställts på basis av den provisoriska antidumpningstull som infördes den 28 maj 2020 och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen.

Kontrollera om ändringen har konsekvenser för ditt företag.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar