Hoppa till innehåll

Slutgiltig antidumpningstull på plåtar och rullar av stål med ursprung i Kina, Taiwan och Indonesien

Utgivningsdatum 8.10.2020 13.54
Pressmeddelande

Företag som importerar varmvalsade plåtar och rullar av rostfritt stål med ursprung i Kina, Taiwan eller Indonesien ska betala slutgiltig antidumpningstull för dessa produkter från och med den 8 oktober 2020. Produkterna för vilka antidumpningstull ska betalas klassificeras för närvarande enligt HS-nummer 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 och 7220 12.

Storleken på antidumpningstullen är olika för olika säljarföretag. Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att en giltig faktura visas upp för tullmyndigheterna. Storleken på antidumpningstullarna anges i EU:s officiella tidning nr L 325, 7.10.2020. 

Skyldigheten att sedan den 25 januari 2020 registrera importen av ovannämnda produkter har nu upphört och ingen slutgiltig antidumpningstull tas ut retroaktivt för den registrerade importen. Tullen frisläpper de säkerheter som ställts på basis av den preliminära antidumpningstullen och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen.

Kontrollera om ändringen har konsekvenser för ditt företag.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar