Hoppa till innehåll

Slutgiltig antidumpningstull på melamin med ursprung i Kina fr.o.m. 16.9.2023

Utgivningsdatum 19.9.2023 16.17
Pressmeddelande

Företag som importerar melamin från Kina ska betala slutgiltig antidumpningstull för produkten från och med den 16 september 2023. Varan klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 2933 61 00.

Den slutgiltiga antidumpningstullen är 415 euro per ton nettoproduktvikt. För produkter som tillverkats av Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd (Taric-tilläggsnummer A986), Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd (Taric-tilläggsnummer A987) och Henan Junhua Development Company Ltd (Taric-tilläggsnummer A988) har det dock fastställts ett minimiimportpris på 1 153 euro/ton. På dessa tre tillverkares produkter tillämpas en antidumpningstull som utgör differensen mellan minimiimportpriset och nettopriset fritt unionens gräns, före tull, om det senare priset är lägre än minimiimportpriset. 

Tillämpningen av den företagsspecifika antidumpningstullen förutsätter att en giltig faktura visas upp för Tullen.

Kontrollera om ändringen har konsekvenser för ditt företag.

Information om saken finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1776.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar 
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökninga
yritysneuvonta(at)tulli.fi 
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar