Hoppa till innehåll

Slutgiltig antidumpningstull på kinesiskt korrosionsbeständigt stål utvidgas till att även omfatta obetydligt ändrade produkter

7.8.2020 7.27
Pressmeddelande

Kommissionen har avslutat undersökningen beträffande kringgående av antidumpningsåtgärder gällande visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Kina. Den slutgiltiga antidumpningstullen i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2018/186 utvidgas till att även omfatta vissa obetydligt ändrade korrosionsbeständiga stålprodukter.

Den ursprungliga genomförandeförordningens antidumpningstull gällde produkter som för närvarande klassificeras enligt följande Taric-nummer: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10 och 7226 99 70 94.

Antidumpningstullarna utvidgas nu till att omfatta produkter som för närvarande klassificeras enligt dessa Taric-nummer: 7210 41 00 30, 7210 49 00 30, 7210 61 00 30, 7210 69 00 30, 7210 90 80 92, 7212 30 00 30, 7212 50 61 30, 7212 50 69 30, 7212 50 90 14, 7212 50 90 92, 7225 92 00 30, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 93, 7226 99 30 30, 7226 99 70 13 och 7226 99 70 93.

Beloppet av antidumpningstullen är olika för olika säljarföretag och anges i den ursprungliga genomförandeförordningen i EU:s officiella tidning nr L 34, 8.2.2018. Den utvidgade antidumpningstullen tillämpas inte på produkter från företagen Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd och Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd.

Befrielse från antidumpningstull samt tillämpning av individuella antidumpningstullar för de företag som nämns ovan förutsätter att en giltig faktura visas upp.

Mera informations finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 255, 5.8.2020.

Registreringen av importen av produkterna upphör och antidumpningstullen tas ut retroaktivt fr.o.m. den 27 november 2019. Tullen skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar antidumpningstullen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar