Hoppa till innehåll

Slutgiltig antidumpningstull på kinesiska aluminiumprofiler

Utgivningsdatum 30.3.2021 15.44 | Publicerad på svenska 30.3.2021 kl. 16.31
Pressmeddelande

Företag som importerar aluminiumprofiler med ursprung i Kina ska betala slutgiltig antidumpningstull för produkterna från och med den 31 mars 2021. Produkterna som omfattas av antidumpningstullen klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 och ex 7610 90 90 (Taric-nummer 7604 10 10 11, 7604 10 90 11, 7604 10 90 25, 7604 10 90 80, 7608 10 00 11, 7608 10 00 80 och 7610 90 90 10). 

Ingen antidumpningstull tas ut för produkter enligt Taric-nummer 7610 90 90 91 och 7610 90 90 92, men kommissionen övervakar särskilt att antidumpningstullarna inte kringgås med hjälp av dessa varukoder. 

Beloppet av antidumpningstullen är olika för olika säljarföretag. Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att en giltig faktura visas upp för tullmyndigheterna. Storleken på antidumpningstullarna finns att se i EU:s officiella tidning nr L 109, 30.3.2021.

Skyldigheten att sedan den 25 augusti 2020 registrera importen av ovannämnda produkter har nu upphört och ingen slutgiltig antidumpningstull tas ut retroaktivt för den registrerade importen. Tullen frisläpper de säkerheter som ställts på basis av den provisoriska antidumpningstull som infördes den 14 oktober 2020 och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen.

Kontrollera om ändringen har konsekvenser för ditt företag.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar