Hoppa till innehåll

Totalt sju aktörer anmälde intresse att verka som kryptovalutamäklare för Tullen

31.8.2021 9.49
Pressmeddelande

Tullen söker genom en konkurrenspräglad dialog en kryptovalutamäklare som på ett säkert och tillförlitligt sätt kan sköta försäljningen av de kryptovalutor som dömts förverkade till staten. Inom den angivna tidsfristen har sju aktörer anmält sitt intresse att delta i den konkurrenspräglade dialogen.

I slutet av juli inledde Tullen ett anbudsförfarande för en kryptovalutamäklare. Anbudsförfarandet ordnas genom en konkurrenspräglad dialog. Anmälningstiden gick ut 30.8.2021 och sammanlagt sju aktörer anmälde sitt intresse att delta i dialogen. Bland de intresserade finns både finländska och internationella aktörer.

Av dessa väljer Tullen ut högst fem sökande till den konkurrenspräglade dialogen. De fem sökandena som får delta i dialogen utses efter att sökandenas anmälningar om deltagande har utvärderats. Tullen informerar separat om detta.

Tullen har beslagtagit bitcoins och andra kryptovalutor i samband med utredningar av narkotika- och dopningsbrott. Tullen har 1 981 bitcoins. I år har Tullen också beslagtagit andra virtuella valutor, men medan förundersökningarna av dessa ärenden pågår ges inte närmare information om ifrågavarande valutor eller belopp.

Läs mer i Tullens tidigare meddelande: Tullen söker en kryptovalutamäklare genom konkurrenspräglad dialog (29.7.2021)
 

Webbnyhet