Hoppa till innehåll

Se våra webbinspelningar om förändringarna i införseldeklarationer

Utgivningsdatum 12.1.2022 13.55 | Publicerad på svenska 14.1.2022 kl. 12.33
Pressmeddelande

På Tullens webbplats har vi publicerat tre webbinspelningar om förändringarna i tulldeklareringen vid införsel hösten 2022. Inspelningarna är på finska och 2–8 minuter långa. Vi kommer att publicera presentationerna på svenska och engelska i februari 2022.

  • Förändringar i införseldeklarationer del 1: Förändringar i deklarationerna för tillfällig lagring i flyg- och sjötrafik hösten 2022 (ca 8 min)
  • Förändringar i införseldeklarationer del 2: Anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring (ca 2 min)
  • Befordran av varor mellan tillfälliga lager från hösten 2022 (ca 2 min)

Mera information:
Förändringar i införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring
Nya deklarationer för tillfällig lagring i sjö- och flygtrafik hösten 2022

ucc(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering