Hoppa till innehåll

Rör av järn eller stål med ursprung i Kina, t.ex. KN-nummer ex 73041910, antidumpningstullen på produkter som tillverkats av Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd efterges eller återbetalas

14.2.2019 11.50
Pressmeddelande

Antidumpningstullen på sömlösa rör av järn eller stål, t.ex.. KN-nummer ex 73041910, med ursprung i Kina, som tillverkats av Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd efterges eller återbetalas (EU:s officiella tidning nr L 42, 13.2.2019). Kontrollera om denna ändring påverkar ditt företag.

I fråga om produkter som tillverkats av Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd  kan importören ansöka om återbetalning av antidumpningstullar hos Tullens enhet för omprövning inom tre år från dagen för underrättelsen om tullskulden. Ansökan om omprövning ska skickas per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi eller per post till Tullen/Omprövning vid import, PB 512, 00101 Helsingfors. Handläggningstiden för omprövningsansökan är cirka tre månader.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar