Hoppa till innehåll

Registrering av import av optiska fiberkablar med ursprung i Kina fr.o.m. 31.3.2021; Ny extra mängdenhet

Utgivningsdatum 31.3.2021 14.05
Pressmeddelande

Tullmyndigheterna börjar den 31 mars 2021 registrera import av optiska fiberkablar med ursprung i Kina. Produkterna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 8544 70 00 (Taric-nummer 8544 70 00 10). 

Importen av dessa produkter ska registreras i nio månaders tid. I uppgifterna på varupostnivå i importtulldeklarationen ska en extra mängd anges för produkterna i kilometer.
 
Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. Företagen ska förbereda sig på att antidumpningstullar kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om tullarna införs. 

Detta ärende beskrivs i Europeiska unionens officiella tidning nr L 109, 30.3.2021.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar