Hoppa till innehåll

Rättelse till Kombinerade nomenklaturen (KN)

Utgivningsdatum 27.6.2023 11.40 | Publicerad på svenska 27.6.2023 kl. 14.56
Pressmeddelande

Kommissionen har publicerat en rättelse till genomförandeförordning (EU) 2022/1998 som gäller  Kombinerade nomenklaturen (KN) för år 2023. 

Texten i undernummer 1518 00 95 har ändrats till:
”Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter och oljor, eller av animaliska och vegetabiliska eller mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av dessa”.

Rättelsen publicerades den 22 juni 2023 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 159, s. 150.

Mera information: 
Varukoder
yritysneuvonta(at)tulli.fi 
 

Meddelanden om varukoder