Hoppa till innehåll

Provisorisk antidumpningstull på grafitelektrodsystem med ursprung i Kina fr.o.m. 16.10.2021 – kontrollera om din säljare finns med på listan!

19.10.2021 10.16
Pressmeddelande

Företag som importerar grafitelektrodsystem som används i elektriska ugnar från Kina måste förbereda sig på att antidumpningstull tas ut vid import av produkten. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 8545 11 00 (Taric-nummer 8545 11 00 10 och 8545 11 00 15). Du kan i EU:s officiella tidning nr L 366/15.10.2021 kontrollera hur stor antidumpningstullen på olika säljares produkter är. Tillämpningen av den företagsspecifika antidumpningstullen förutsätter att en giltig faktura visas upp. 

I fortsättningen ska importörer ställa en säkerhet som är lika stor som den provisoriska antidumpningstullen. Den provisoriska antidumpningstullen gäller i sex månader. Om den provisoriska antidumpningstullen blir en slutgiltig antidumpningstull kan företaget bli tvunget att betala en antidumpningstull som är lika stor som den säkerhet som ställts för de produkter som företaget importerat under den tid som den provisoriska antidumpningstullen varit i kraft. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen.
    
Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Kontrollera om denna ändring har konsekvenser för ditt företag.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar