Hoppa till innehåll

Provisorisk antidumpningstull på alkylfosfatestrar med ursprung i Kina

Utgivningsdatum 12.4.2024 8.15 | Publicerad på svenska 23.4.2024 kl. 10.06

För kinesiska alkylfosfatestrar införs en provisorisk antidumpningstull den 11 april 2024. Alkylfosfatestrar används vanligen som flamskyddsmedel i hård- och mjukskum. Den provisoriska antidumpningstullsatsen varierar mellan olika säljarföretag.  Tillämpningen av den företagsspecifika antidumpningstullen förutsätter att en giltig faktura visas upp.

Företag som importerar alkylfosfatestrar från Kina måste förbereda sig på att en slutgiltig antidumpningstull eventuellt införs senare på import av dessa produkter. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer 2919 90 00 (Taric-nummer 2919 90 00 50 och 2919 90 00 65) och ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824 99 92 38).  

Information om saken finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/1064.

I fortsättningen ska importörerna ställa en säkerhet som är lika stor som den provisoriska antidumpningstullen. Den provisoriska antidumpningstullen gäller i sex månader. Om den provisoriska antidumpningstullen blir en slutgiltig antidumpningstull, kan företag bli tvungna att betala en antidumpningstull som är lika stor som den säkerhet som ställts för de produkter som företaget importerat under giltighetstiden för den provisoriska antidumpningstullen. I praktiken frisläpper Tullen de säkerheter som ställts och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen.

Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Kontrollera om denna ändring har konsekvenser för ditt företag.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar