Hoppa till innehåll

Preciseringar till övergångstiderna för nya summariska införseldeklarationer i flygtrafik

Utgivningsdatum 9.1.2023 9.22 | Publicerad på svenska 25.1.2023 kl. 16.12
Pressmeddelande

De summariska införseldeklarationer och ankomstanmälningar som i flygtrafik ska inges för varuförsändelser från länder utanför EU förnyas den 1 mars 2023. Deklaranter kan ansöka om en övergångstid för ibruktagande av de nya deklarationerna och anmälningarna.

Tullen har publicerat anvisningar om övergångstiderna för ibruktagande av de nya deklarationerna och anmälningarna för flygtrafik och om ansökan av övergångstid. Se anvisningarna på Tullens webbsida Förändringar i införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring.

Beakta att en del av informationen ändrats något jämfört med Tullens tidigare kundmeddelande Nya summariska införseldeklarationer i flygtrafik och stegvist ibruktagande av dessa (kundmeddelande 17.11.2022)

Mer information:

UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering