Hoppa till innehåll

Övergångstid för ibruktagande av nya skattegränsdeklarationer (Åland) för momsregistrerade importörer

Utgivningsdatum 16.4.2021 16.59
Pressmeddelande

Tullen har bestämt att momsregistrerade varumottagare, dvs. importörer, ska börja inge nya nationella skattegränsdeklarationer för varor mellan Åland och övriga Finland fr.o.m. den 1 september 2021. Enligt tidigare anvisningar skulle skattegränsdeklarationerna ha ingetts till Tullens nya tullklareringstjänst redan från och med den 19 april 2021. Transportfirmorna kan således under övergångstiden 19.4–31.8. fortsättningsvis lämna deklarationerna med den elektroniska Webropol-blanketten eller importörer kan inge deklarationerna i Tullklareringstjänsten. 

Icke-momsregistrerade varumottagare ska däremot inge nationella skattegränsdeklarationer redan från och med den 19 april 2021, då Tullen tar i bruk den nya Tullklareringstjänsten.

Syftet med det ovannämnda är att förtydliga tidtabellen för övergången till de nya deklarationerna.

Övergångstid för meddelandedeklaranter

Många företag har ansökt om Tullens tillstånd att använda meddelandedeklarering vid ingivande av nationella skattegränsdeklarationer till det nya tullklareringssystemet. Meddelandekunderna kommer separat överens med Tullen om när de börjar använda de nya deklarationerna. Alla meddelandekunder ska övergå till att använda de nya deklarationerna senast den 1 september 2021. 

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering