Hoppa till innehåll

Ökning av tullkvoter för bordsdruvor och plommon med ursprung i Moldavien samt en ny kvot för körsbär

29.4.2020 11.53
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av genomförandeförordning (EU) Nr 988/2014 vad gäller unionstullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Republiken Moldavien ((EU) 2020/557, publicerad i EUT L 128/23.4.2020). Förordningen träder i kraft 26.4.2020 och tillämpas fr.o.m. 23.1.2020.

Genom förordningen ökas tullkvotskvantiteterna för bordsdruvor och plommon med ursprung i Moldavien och införs en ny tullkvot för färska körsbär.

Den nya kvoten 09.6806 för körsbär är spärrad till 7.5.2020. Ansökningarna om kvottilldelning som gjorts under spärrperioden deltar i fördelningen av kvoterna den första arbetsdagen efter slutet av spärrperioden. Denna tullkvot tillämpas inte under den tid då importen av dessa varor från Moldavien sker med nolltullsats utan kvantitativa begränsningar (23.1–30.4.2020 och 11.8–31.12.2020).

Bilagan till förordning (EU) nr 988/2014 ersätts med bilagan till denna förordning. Tullkvoterna förvaltas i kronologisk ordning i enlighet med datumen när deklarationerna för övergång till fri omsättning godtagits.
 

Mera information:

Tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling