Hoppa till innehåll

Nya autonoma tullkvoter för fiskeriprodukter

Utgivningsdatum 27.10.2022 10.10
Pressmeddelande

Rådets förordning (EU) 2020/1706 har ändrats så att autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter har lagts till i förordningen (förordning (EU) 2022/2057; publicerad i EUT L 276/26.10.2022). Förordningen tillämpas från och med  den 1 november 2022.

Uppgifterna om de nya tullkvoterna 09.2509, 09.2510, 09.2512, 09.2513 och 09.2514 finns i bilagan till förordning (EU) 2022/2057.

Mera information: 
Tullkvoter 
yritysneuvonta(at)ulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling