Hoppa till innehåll

Nya autonoma tullkvoter för fiskeriprodukter

Utgivningsdatum 17.8.2021 14.03
Pressmeddelande

Rådets förordning (EU) 2020/1706 har ändrats så att autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter har lagts till i förordningen (förordning (EU) 2021/1203; publicerad i EUT L 261/22.7.2021). Förordningen tillämpas med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2021.

De nya tullkvoterna för bläckfisk av arten Loligo gahi, sill och strömming konserverad i saltlake, fryst sill och strömming, frysta filéer och lappar av sill och strömming, filéer av kungsfisk och diverse arter av fryst fisk, gällande fisk för beredning, har lagts till i bilagan till förordningen.

KN-nummer 0307 43 35 har lagts till i artikel 4.4 led b i förordningen. Skärning i ringar och skärning i remsor av material som anges i led b anses utgöra hantering som berättigar till utnyttjande av tullkvoter.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling