Hoppa till innehåll

Näthandeln med länder utanför EU mindre än väntat förra året – betalning av mervärdesskatt vid import underlättades av IOSS-ordningen

Utgivningsdatum 20.1.2022 9.30
Pressmeddelande

Avlägsnandet av minimigränsen för mervärdeskatt för paket som skickas från länder utanför EU, som trädde i kraft sommaren 2021, berörde ett stort antal nätbeställare. Från och med 1.7.2021 ska mervärdesskatt betalas för alla inköp som levereras från länder utanför EU och inköpen ska förtullas. Lagändringen trädde i kraft samtidigt inom hela EU. Målet med förändringen var i synnerhet att säkerställa enhetliga konkurrensförutsättningar för företag som är verksamma i EU-länder och aktörer utanför EU samt medföra skatteintäkter för staten.

Tidigare gällde förtullning och mervärdesskatt närmast sådana paket från länder utanför EU som var värda mer än 22 euro. Vid import till ett värde av högst 150 euro har kunden två alternativ för betalningen av mervärdesskatten. Mervärdesskatten betalas antingen i samband med köpet till en säljare som är registrerad i IOSS-ordningen eller i samband med förtullningen. 

– Detta innebar en stor förändring för nätbeställare, eftersom värdet för många beställningar underskrider 22 euro. Import-One-Stop-Shop eller IOSS-ordningen utgjorde en lättnad för beställare. När säljaren har registrerat sig i IOSS-ordningen kan mervärdesskatten betalas till säljaren redan i samband med köpet, om försändelsens värde uppgår till högst 150 euro. Efter detta betalar nätbutikerna mervärdesskatten direkt till EU, säger tullöverinspektör Nadja Painokallio.

Transportfirmorna sköter vanligtvis förtullningen för kundernas del och försändelserna levereras direkt till mottagaren. Importskatter för punktskattepliktiga varor ska dock betalas i samband med förtullningen. 

Finska Tullen uppbar mervärdesskatt för 45 procent av deklarationerna. Tullen uppbar totalt 4,7 miljoner euro i mervärdesskatt till Finland för deklarationer för näthandel under perioden juli till december 2021. För resten av importdeklarationernas del uppbars mervärdesskatten av Skatteförvaltningen i IOSS-ordningen. 

Fortsatt behov av personlig kundrådgivning

Aktuell information och svar på kundernas frågor producerades kontinuerligt för bland annat Tullens webbplats och Tullräknaren. Respons från kunderna beaktades även vid utvecklingen av Importförtullningstjänsten för privatpersoner, för att göra det så lätt och smidigt som möjligt för kunderna att uträtta sina ärenden. Behovet av rådgivningstjänster för både företagskunder och privatpersoner ökade betydligt efter lagändringen.

– Vi rekryterade även internt personal för att hjälpa till med rådgivningen. Behovet av rådgivning var störst under de första månaderna efter lagändringen, då antalet kontakter till rådgivningen tillfälligt tredubblades, beskriver Nadja Painokallio.

Förtullningsmängderna ökade igen i december

Under perioden 1.7–31.12.2021 ingavs över 900 000 nya importdeklarationer för försändelser med ett värde på högst 150 euro till Finland. Antalet deklarationer sjönk under hösten jämfört med början av juli, men ökade igen i december. Ungefär 92 procent av deklarationerna ingavs av privatpersoner och resten av företagskunder.
Importdeklarationer för försändelser värda högst 150 euro (st.)

– Det statistiska värdet för importdeklarationer för försändelser med ett värde på högst 150 euro har uppgått till endast drygt fem miljoner euro per månad, vilket kan jämföras med att vår import från länder utanför EU uppgick till 2 040–3 015 miljoner euro per månad år 2021, säger statistikdirektör Olli-Pekka Penttilä.

Det största importlandet utanför EU inom näthandeln var Förenta staterna med en andel på 28 procent, därefter Storbritannien med en andel på 26 procent och Kina med en andel på 24 procent. De övriga ländernas andel uppgick till 21,5 procent.

Importdeklarationer för försändelser värda högst 150 euro enligt land (€)

– Näthandeln med länder utanför EU var mindre än väntat av flera olika orsaker. Den främsta orsaken har varit den minskade flygtrafiken på grund av coronapandemin. Antalet flyg är fortsättningsvis betydligt lägre än före pandemin och på grund av detta är även mängden flygfrakt fortsatt liten, säger Penttilä.

– Vårt mål är att tillsammans med övriga aktörer bidra till smidig internationell näthandel och jämlika konkurrensförutsättningar för företag, betonar Penttilä. 

 

Alla paket från länder utanför EU ska förtullas - Tullen

Tullräknare – Vad kostar det om du köper på nätet

Importförtullningstjänsten för privatpersoner

Mediemeddelande