Hoppa till innehåll

Moderniseringen av genomlysningstekniken vid östgränsen framskrider

1.9.2021 8.30
Pressmeddelande

I fjol konkurrensutsatte Tullen upphandlingen av stora genomlysningsapparater till gränsövergångsställena i Vaalimaa, Vainikkala och Imatra. Trots att det har varit ett exceptionellt år har installationerna av apparaterna framskridit väl. Den nya genomlysningstekniken innebär en betydande effektivisering av kontrollerna i godstrafiken. Projektet finansieras i huvudsak genom EU:s program för samarbete över de yttre gränserna.

I projektet som pågår installeras nya genomlysningsapparater som Tullen använder vid sin övervakning av godstrafiken vid östgränsen. I helheten ingår en modernisering av genomlysningsapparaterna som används i landsvägstrafiken i Vaalimaa och i tågtrafiken i Vainikkala, samt en helt ny apparat för genomlysning av tåg i Imatra.

Det första tåget på det nya spåret i Imatra

Ett nytt spår för tågen i Imatra

Installationsarbetet har kommit längst i Imatra, där man förutom den nya genomlysningsapparaten även har byggt ett nytt järnvägsspår som går genom apparaten.

– Spåret kunde tas i bruk i medlet av juni och då började tågtrafiken passera genom apparaten. Installationerna har förlöpt väl, och vi vill även tacka Trafikledsverket för att de låtit bygga det nya spåret och skyddsväggarna för apparaten, säger bevakningsdirektör Kari Marjamäki vid Tullen.

Fastän tågtrafiken redan löper genom den nya apparaten finns det arbete kvar innan den egentliga genomlysningsverksamheten kan inledas. Installationsarbetet håller på att slutföras och därefter inleds testning samt provdriftsperioder som Tullen genomför.

Moderniseringen av apparaterna går framåt också i Vainikkala och Vaalimaa. I Vainikkala lyftes detektorlinjen i apparaturen för genomlysning av tåg på plats redan under midsommarveckan och i början av augusti tillkom resten av utrustningscontainrarna. Renoveringen av genomlysningsanläggningen för landsvägstrafik i Vaalimaa har också kommit igång med rivning av den gamla apparaturen och renovering av fastigheten.

Härnäst inleds projektets mest kritiska skede

Jämfört med tidigare har man vid upphandlingen av samtliga tre genomlysningsapparater tillämpat en noggrannare kvalitetskontroll och uppföljning av informationssäkerheten och överensstämmelsen med kraven. Mätningar av apparaturens prestanda kommer att utföras vid sidan av flera andra kontroller som görs för att garantera att apparaturen uppfyller de krav som Tullen ställt.

För att mäta prestandan i stora genomlysningsapparater har Tullen skaffat en ny testutrustning baserad på ANSI-standarden som snart kommer att tas i bruk. Med testutrustning som inte är bunden till genomlysningsapparaturens tillverkare kan man utvärdera apparaturens verkliga prestanda i samband med driftsättningen och vid de regelbundna uppföljningstest som utförs under kommande år.

– Den nya apparaturen kommer att effektivisera Tullens kontrollverksamhet avsevärt, och genom det ökade antalet genomlysningar kan godstrafiken kontrolleras i större utsträckning än tidigare, berättar Marjamäki.

Upphandlingen av genomlysningsapparater till Vaalimaa, Vainikkala och Imatra har ett värde på sammanlagt ca 5,8 miljoner euro, varav ca 1,7 miljoner euro finansieras nationellt och resten genom programmet ENI-SEFR-CBC. Apparaterna levereras av Nuctech Warsaw Company Limited Sp Z.O.O. Tullen berättade tidigare om konkurrensutsättningen av upphandlingen i sitt meddelande den 6 augusti 2020.

Bilder:

Bild 1: Imatra, det första tåget på det nya spåret
Bild 2: Imatra, genomlysningsapparatur
Bild 3: Detektorlinjen i Vainikkala lyfts på plats
Bild 4: Testutrustning med vilken genomlysningsapparaterna testas

Pressmeddelande