Hoppa till innehåll

Betydande modernisering av genomlysningstekniken vid östgränsen med EU-stöd

Utgivningsdatum 6.8.2020 10.00
Pressmeddelande

Tullen har konkurrensutsatt upphandlingen av stora genomlysningsapparater för gränsövergångsställena i Vaalimaa, Vainikkala och Imatra. Upphandlingen på nästan sex miljoner euro finansieras i huvudsak genom EU:s program för samarbete över de yttre gränserna.

Tullen har gjort upphandlingsavtal med leverantören av genomlysningsapparatur Nuctech Warsaw Company Limited Sp Z.O.O. om modernisering av de genomlysningsapparater som används för landsvägstrafik i Vaalimaa och tåg i Vainikkala, samt om anskaffning av en ny genomlysningsapparat för tåg till Imatra. Värdet av apparaturanskaffningarna är totalt cirka 5,8 miljoner euro, av vilket 1,7 miljoner euro finansieras nationellt och resten finansieras genom finansieringsprogrammet ENI-SEFR-CBC.

Upphandlingen genomfördes med tyngdpunkt på kvalitet som en konkurrensutsättning med fast pris

Konkurrensutsättningen av genomlysningsapparaterna för Vaalimaa och Imatra genomfördes med omvänd konkurrensutsättning (s.k. fransk entreprenad), där anskaffningarnas pris fastställs och anbudsgivarna enbart konkurrerar i fråga om kvalitetskriterier. Med fast pris och poängsättning av kvalitet ville Tullen säkerställa att den erhållna finansieringen utnyttjas maximalt och att den apparatur vinner som är tekniskt bäst. Upphandlingen av apparatur för Vainikkala genomfördes med en traditionell konkurrensutsättning på grund av mindre budget.

Trots att flera anbudsgivare deltog i förhandlingsskedet och konkurrensutsättningens poängsättningsmodell hade gjorts så omfattande som möjligt för att ta i beaktande anbudsgivarnas olikheter fick Tullen till slut endast anbud av Nuctech Warsaw. De apparater som den vinnande anbudsgivaren erbjöd fick utmärkta kvalitetspoäng och representerar den nyaste genomlysningstekniken.

Vid konkurrensutsättningen tog Tullen också hänsyn till miljöfaktorer, så som solpaneler som placeras på genomlysningsapparatens tak i Vaalimaa, och som producerar en del av den elektricitet som genomlysningsapparaten behöver.

Målsättningen är smidig varutrafik vid östgränsen

Genomlysningsapparaterna gör kontrollverksamheten snabbare och mera effektiv jämfört med traditionell fysisk kontroll. Till exempel vid Vainikkala och Imatra gränsövergångsställen är målsättningen att all ankommande och avgående godstågstrafik ska genomlysas.

- Den nya apparaturen möjliggör inte bara större genomlysningskapacitet, utan den erbjuder också bättre bildkvalitet än tidigare. Detta kan jämföras med att övergå från analoga TV-sändningar till hög upplösning, menar bevakningsdirektör Mikko Grönberg.

De nya apparaterna tas i bruk nästa år

Förberedelserna för de nya apparaterna börjar i höst och de planeras tas i bruk i slutet av år 2021.

Mera information:
Mikko Grönberg, bevakningsdirektör, tfn +358 40 332 2679
Finansieringsprogrammet ENI-SEFR-CBC (på finska)
Information om Nuctech

Mediemeddelande