Hoppa till innehåll

Med en importdeklaration kan man endast deklarera en tågvagn

Utgivningsdatum 26.4.2022 13.01 | Publicerad på svenska 2.5.2022 kl. 13.02
Pressmeddelande

Man kan endast ange ett transportmedel i en importtulldeklaration. Detta innebär att en importdeklaration endast kan innehålla uppgifterna för en tågvagn. Senast från och med 24.9.2022 ska en egen importdeklaration inges för varje tågvagn.

Om du förtullar varor direkt från en tågvagn, ska du i standardtulldeklarationen för import ange tågvagnens nummer som transportmedlets identifieringsnummer. Uppgiften anges i fältet ”Transportmedel vid ankomst”. I förenklade deklarationer anges uppgiften inte.

Om varor som är i tillfällig lagring eller i tullager har importerats via järnväg och du inger en importdeklaration för varorna (föregående förfarande 00 eller 71), ska du som transportmedlets identifieringsnummer ange ”Tåg”.

Mera information:
ucc(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering