Hoppa till innehåll

Kommissionens rättelser till genomförandeförordning om utvidgning av slutgiltig antidumpningstull på kinesiskt korrosionsbeständigt stål

9.12.2020 13.44
Pressmeddelande

Kommissionen har publicerat rättelser till sin genomförandeförordning (EU) 2020/1156 av den 6 augusti 2020, genom vilken en tidigare påförd antidumpningstull utvidgades till att även omfatta visst obetydligt ändrat korrosionsbeständigt stål. Antidumpningstullen hade tidigare införts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/186 på import av visst kinesiskt korrosionsbeständigt stål. 

Genom rättelsen har skäl 64 i ingressen till genomförandeförordningen ersatts med en ny text. I den nya texten preciseras att utvidgningen avser den antidumpningstull på 27,9 procent som är tillämplig på ”alla övriga företag”. Därtill har beskrivningen i artikel 1.1 i förordningen av de produkter som omfattas av den utvidgade antidumpningstullen preciserats samt KN-nummer för dessa produkter angetts. 

Produkterna som omfattas av den utvidgade antidumpningstullen klassificeras för närvarande enligt följande KN-nummer: ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (Taric-nummer: 7210 41 00 30, 7210 49 00 30, 7210 61 00 30, 7210 69 00 30, 7210 90 80 92, 7212 30 00 30, 7212 50 61 30, 7212 50 69 30, 7212 50 90 14, 7212 50 90 92, 7225 92 00 30, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 93, 7226 99 30 30, 7226 99 70 13, 7226 99 70 93).

Antidumpningstullarna tas ut retroaktivt fr.o.m. den 6 augusti 2020.

Mera informations finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 410, 7.12.2020.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar