Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 19.12.2016 8.43 | Publicerad på svenska 27.12.2016 kl. 16.19
Pressmeddelande

120/2016, IOL

Kommissionens utfärdade den 16 december 2016 förordning (EU) nr 2016/2293 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 344, 17.12.2016, s. 79 - 80 ).

Förordningen träder i kraft dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning och tillämpas från och med den 1 januari 2017.

TMD