Hoppa till innehåll

Kommissionen har publicerat uppdateringar av CBAM-övergångsregistret samt en tabell med standardvärden för utsläpp

Utgivningsdatum 7.2.2024 17.45 | Publicerad på svenska 13.2.2024 kl. 11.00
Pressmeddelande

På infosidan om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna Carbon Border Adjustment Mechanism (europa.eu) har kommissionen publicerat uppgifter om systemkorrigeringar av CBAM-övergångsregistret och om standardvärden för utsläpp i tabellform.

Uppdateringar och korrigeringar som gjorts och  kommer att göras till CBAM-registret har samlats i filen “IT Releases - Fixes in CBAM Transitional Registry”. Filen finns på kommissionens webbsida Carbon Border Adjustment Mechanism (europa.eu) kohdassa Where to report.

Standardvärden för utsläpp kan nu laddas i tabellform. Tabellen ”Default values transitional period (Excel format)” kan laddas från kommissionens sida Carbon Border Adjustment Mechanism (europa.eu) kohdasta Guidance.

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) är EU:s nya verktyg för förebyggande av koldioxidläckage, dvs. styrande av utsläpp till länder utanför EU. För importörer medför mekanismen nya skyldigheter.

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) Kundmeddelande