Hoppa till innehåll

Kombinerade nomenklaturen (KN) 2023

Utgivningsdatum 31.10.2022 9.20 | Publicerad på svenska 31.10.2022 kl. 9.45
Pressmeddelande

Kommissionen har publicerat Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (KN) för år 2023

Kombinerade nomenklaturen publicerades den 31 oktober 2022 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 282 som bilaga till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1998. Nomenklaturen tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Bindande klassificeringsbesked som grundar sig på ändrade varukoder kommer inte längre att gälla efter den 31 december 2022. Om du vill ha ett nytt besked, skicka en ansökan via den elektroniska BTI-tjänsten till Tullen.  Beakta särskilt punkt 5 (Återutfärdande av ett bindande klassificeringsbesked) i ansökan. 

Länken till BTI-tjänsten och anvisningarna för ansökan finns på Tullens webbplats: Bindande klassificeringsbesked.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi 
 

Meddelanden om varukoder