Hoppa till innehåll

Intensifierad övervakning av plastprodukter innehållande bambu påbörjas – målet är att produkter som strider mot säkerhetsföreskrifterna ska avlägsnas från marknaden

27.8.2021 14.00 | Publicerad på svenska 30.8.2021 kl. 10.41
Pressmeddelande

Tullen och Livsmedelsverket intensifierar sökningen av plastprodukter som innehåller förbjudet bambufiber. Plastkärl som innehåller bambufiber uppfyller inte EU:s säkerhetskrav och långvarig användning av dem kan i värsta fall medföra hälsorisker. Produkter har också marknadsförts på ett vilseledande sätt. I det EU-projekt som startar i september övervakas i synnerhet nätbutiker och importörer.

Bambumjöl har använts bland annat som utfyllnadsmaterial i plast vid tillverkning av olika takeaway-muggar, kärl för barn och matbestick. Det är förbjudet att importera och sälja dessa produkter i EU, eftersom man inte kan garantera att de är säkra för användning i livsmedel. Det har observerats att till exempel hälsovådliga kemikalier överförs till livsmedel från plastkärl innehållande bambufiber. Förbudet gäller enbart produkter där bambufiber har blandats i plasten.

Produkter innehållande växtfiber har importerats till landet med felaktiga tullkoder. De har också på ett vilseledande sätt marknadsförts som miljövänliga och naturliga alternativ till plastprodukter och rent av som biologiskt nedbrytbara. De är emellertid plastprodukter som därför inte bryts ner i naturen.

En barnservis och take away-muggar som tillverkats av plast som innehåller växtfiber.
På bilden finns exempel på plastföremål som innehåller förbjudna växtfiber och som upptäckts vid tullövervakningen.

Tullen intensivövervakar importen som en del av EU-projektet

Nästan alla EU-medlemsländer deltar i det gemensamma projektet. Tullen deltar för sin del i projektet genom att övervaka importen från länder utanför EU och genom att förhindra att lagstridiga produkter hamnar på marknaden.

– Övervakningen av plastprodukter som innehåller förbjudna växtfiber är en del av Tullens normala produktsäkerhetstillsyn, dvs det jobb som vi ständigt gör. I det EU-projekt som nu startar, intensifierar vi övervakningen ytterligare för att får bort produkter som är förbjudna och som eventuellt medför hälsorisker så att de inte hamnar hos konsumenterna, berättar Tullens produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

I den effektiverade insatsen i Finland deltar också Livsmedelsverket samt de kommunala livsmedelstillsynsenheterna, som intensivövervakar återkallelsen fr.o.m. september 2021. Livsmedelsverket upprätthåller en lista över produkter som ska återkallas

Som försiktighetsåtgärd ombeds konsumenterna sluta köpa plastprodukter innehållande icke godkända växtfiber och förstöra dem. I oklara fall lönar det sig att ta kontakt med inköpsplatsen.

Läs mer:

Europeiska kommissionens diskussionspromemoria (pdf) över livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller bambufiber eller andra icke godkända växtfibrer
Plastförordningen 10/2011 (bilaga I förteckningen över godkända ämnen)
Information om plastprodukter som innehåller bambu på livsmedelsverkets sida
Livsmedelsverkets information om återkallelser
Tullens övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror
EFSA:s bedömning 

Webbnyhet