Hoppa till innehåll

Innehavare av tillfälligt lager: Beakta i vilka situationer som anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring ska lämnas in

Utgivningsdatum 26.7.2023 15.35 | Publicerad på svenska 10.8.2023 kl. 11.59
Pressmeddelande

Man ska alltid lämna in anmälan om lossningsresultat när man konstaterar avvikelser mellan de lossade varorna och de varor som deklarerats till Tullen. Dessutom ska man i vissa situationer anmäla lossningsresultatet till Tullen också när de lossade varorna motsvarar de deklarerade uppgifterna. Detta beror på vilket dokument som använts för att anmäla varorna till tillfälligt lager. 

Man ska alltid skicka lossningsresultatet till Tullen när varorna har anmälts till tillfälligt lager

  • med en transiteringsdeklaration
  • med en summarisk införseldeklaration (AREX)

Man ska skicka lossningsresultatet till Tullen bara när man vid lossningen konstaterar avvikelser och varorna har anmälts till lagret 

  • med en deklaration för tillfällig lagring (UTU)
  • i flygtrafik fr.o.m. 2.9.2023 med en summarisk införseldeklaration som ingetts till kommissionens ICS2-system.

Mer information:
Anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring (sidan uppdaterades 10.8.2023)
yritysneuvonta(at)tulli.fi  

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering