Hoppa till innehåll

Infotillfälle för programutvecklare om ändringar i transiteringsdeklarationer och om kundtestning 7.2.2023

Utgivningsdatum 25.1.2023 9.57 | Publicerad på svenska 27.1.2023 kl. 8.46
Pressmeddelande

De nya transiteringsdeklarationerna införs 2.9.2023. De nuvarande transiteringsdeklarationerna ersätts med meddelandedeklarationer med nya datainnehåll som inges till Tullklareringssystemet. Meddelandebeskrivningarna har publicerats på Tullens webbsida för meddelandebeskrivningar.

Vi ordnar ett infotillfälle för programutvecklare som ett videomöte via Skype 7.2.2023. Anmäl dig till tillfället senast 3.2.2023 per e-post till UCC(at)tulli.fi.

Infotillfällets program

kl. 9.30–9.55 Öppnande av infotillfället och de viktigaste ändringarna i transitering
kl. 9.55–10.25 Ansökan till kundtestning
kl. 10.25–10.40 Meddelandebeskrivningar, läget
kl. 10.40–11.00 Kundtestning

Tillfället ordnas på finska. Materialet publiceras också på svenska. Meddela oss om ditt företag har behov av ett tillfälle som ordnas på engelska.

Mer information: UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering