Hoppa till innehåll

Importör: Kontrollera om ditt FO-nummer också är ett EORI-nummer och förbered dig på att tjänsten för ansökan om EORI-nummer kan bli överbelastad

Utgivningsdatum 24.8.2023 13.00 | Publicerad på svenska 29.8.2023 kl. 15.58
Pressmeddelande

I alla importtulldeklarationer ska man ange ett EORI-nummer som identifieringsnummer. EORI-numret ska innehas av importören, dvs. deklaranten, samt av ett eventuellt ombud, om detta är ett företag, en sammanslutning, stat eller kommun med ett FO-nummer. Om FO-numret inte har status som EORI-nummer, avslås importtulldeklarationen fr.o.m. den 2 september 2023. Varorna kan tullklareras först när importören har ett giltigt EORI-nummer.

Kontrollera om ditt FO-nummer också är ett EORI-nummer och ansök vid behov om ett EORI-nummer

Identifieringsnumret för ett i Finland etablerat företag har formen ”FI + FO-nummer”, till exempel FI1234567-8. Kontrollera om Tullen redan registrerat ditt företags FO-nummer som EORI-nummer. Du kan i EU-kommissionens tjänst Validering av EORI-nummer kontrollera om ditt företags EORI-nummer är giltigt.

Om ditt företag inte har ett EORI-nummer, ansök om ett sådant i Tullens tjänst för ansökan om EORI-nummer. Vid inloggning till tjänsten används Suomi.fi-identifikation. Tullen handlägger EORI-ansökningar måndag–fredag kl. 8–16.15. Tullen handlägger ansökningarna så fort som möjligt. Tjänsten kan tidvis vara överbelastad.

Mer information:
EORI-nummer
Allmän rådgivning för företagskunder: +358 295 5202
UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering