Hoppa till innehåll

Importerar du visst korrosionsbeständigt stål från Kina? Eventuellt kringgående av gällande antidumpningsåtgärder undersöks och importen registreras. Nu kan du kommentera antidumpningstullen.

26.11.2019 13.52
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om gällande antidumpningsåtgärder kringgås vid import av visst korrosionsbeständigt stål (t.ex. KN-nummer ex 7210 41 00) med ursprung i Kina. Därtill ska den import som deklarerats enligt Taric-tilläggsnummer registreras. Om undersökningen visar att kringgående har skett kan antidumpningstull tas ut till ett lämpligt belopp från och med den dag då registreringen av importen infördes. Bakgrunden till detta ärende samt vilka produkter och varukoder detta gäller belyses i Europeiska unionens officiella tidning nr L 304, 26.11.2019. Alla företag som berörs av ärendet kan lämna sina kommentarer om undersökningen till kommissionen inom den tidsfrist som anges i tidningen. 

Kommissionen undersöker införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar