Hoppa till innehåll

Importerar du varmvalsade plåtar eller rullar av stål från Kina eller Indonesien? Nu kan du kommentera utjämningstullen.

Utgivningsdatum 11.10.2019 10.49
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om utjämningstull borde tas ut för varmvalsade plåtar och rullar av stål (tex. varukod 7219 11) med ursprung i Kina och Indonesien. Bakgrunden till detta ärende samt vilka länder och varukoder detta gäller belyses i Europeiska unionens officiella tidning nr C 342, 10.10.2019. Alla företag som berörs av ärendet kan lämna sina kommentarer om planen och undersökningen till kommissionen inom den tidsfrist som anges i tidningen. 

Kommissionen undersöker införandet av utjämningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder - undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar