Hoppa till innehåll

Importerar du turkiska varmvalsade platta produkter? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

15.5.2020 9.49
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för turkiska varmvalsade platta produkter av järn och stål. Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 166, 14.5.2020. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (Taric-nr 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-nr 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-nr 7226 19 10 90), 7226 91 91 och 7226 91 99.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar