Hoppa till innehåll

Importerar du sydkoreanskt lätt termopapper eller tillverkar du lätt termopapper? Nu kan du kommentera antidumpningstullen

Utgivningsdatum 4.7.2022 13.59
Pressmeddelande

Kommissionen har återupptagit antidumpningsundersökningen gällande import av sydkoreanskt lätt termopapper. Bakom undersökningen ligger EU-domstolens dom gällande Hansolkoncernen. Återupptagandet av den ursprungliga undersökningen har till syfte att till åtgärda de felaktigheter som identifierats av EU-tribunalen och fastställts av EU-domstolen. Vid undersökningen bedöms nivån på åtgärderna. De eventuella framtida tullarna fastställs enligt resultaten av undersökningen.

Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 och ex 4823 90 85 (Taric-nummer 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10 och 4823 90 85 20).

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 248, 30.6.2022. 

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas. 

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar