Hoppa till innehåll

Importerar du produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Kina? Importen registreras under perioden för utlämnande av uppgifter på förhand.

14.2.2020 13.33
Pressmeddelande

Importen av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Kina registreras som skydd mot subventionerad import. Mera information om registreringen finns i EU:s officiella tidning nr L 42, 14.2.2020. Produkterna klassificeras för närvarande t.ex. enligt KN-nummer 70191100. Förordningen träder i kraft den 15 februari 2020. Registreringsskyldigheten upphör tre veckor efter den dag då förordningen trätt i kraft.

Utjämningstullen kan tas ut retroaktivt, om vissa nödvändiga villkor uppfylls. Den eventuella framtida tullen kommer att fastställas på basis av slutsatserna från denna antisubventionsundersökning.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar