Hoppa till innehåll

Importerar du kinesiskt aspartam? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull

30.7.2021 10.03
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om en antidumpningstull av nuvarande storlek även i fortsättningen borde tas ut vid import av kinesiskt aspartam. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 2924 29 70 (Taric-nummer 2924 29 70 05).

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 303, 29.7.2021. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:

Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar