Hoppa till innehåll

Importerar du kinesiska rör av järn eller stål eller tillverkar du rör av järn eller stål? Tillverkare har nu möjlighet att begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull

30.8.2021 8.58
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesiska sömlösa rör av järn eller stål. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på kinesiska rör att vara 13.5.2022. Varorna klassificeras enligt följande varukoder: 7304 19 90 00, 7304 29 90 90, 7304 39 98 00 och 7304 59 99 00.

Tillkännagivandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr C 337, 23.8.2021. I tidningen anges tidsfristen för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar